VERTIGO

Řada VERTIGO Moderní design a rámová konstrukce – HIT okamžitě po uvedení na trh

U dveří VERTIGO I až VERTIGO X je kresba na svislém rámu svisle, na vodorovných příčkách a kazetách je kresba vodorovně. U dveří VERTIGO XI až XXI a VARIANT je kresba na svislých rámech a kazetách svisle, vodorovné příčky mají kresbu vodorovně.